Cơ Bản

CỬA HÀNG CÁ NHÂN

CỬA HÀNG CÁ NHÂN 
 


 

 ♦ Kích hoạt cửa hàng cá nhân
 

Cửa hàng cá nhân là một tính năng mới của MU. Nó cho phép người chơi bán vật phẩm của họ với số lượng zen , tiền tệ và các loại ngọc mà họ ấn định. Cửa hàng cá nhân có thể được kích hoạt với cấp độ tối thiểu là cấp 6 và sẽ vẫn mở ngay cả khi bạn di chuyển quanh bản đồ.

Để kích hoạt Cửa hàng cá nhân, bạn có thể nhấn phím "S" trong khi mở rương đồ của bạn hoặc mở rương và nhấp vào Cửa hàng cá nhân ở phía dưới bên phải màn hình kho của bạn.


Cửa hàng cá nhân

Cửa Hàng Cá Nhân


 

LƯU Ý:

- Offtrade ( treo máy bán hàng ) chỉ sử dụng được khu vực hòa bình map Noria và Lorencia .

- Chọn số lượng muốn bán bằng ngọc hoặc tiền tệ !!!