Hệ Thống Vật Phẩm

Pet

THÚ CƯỠI VÀ THÚ HỖ TRỢ
 

 

Hình ảnh Tên Thú  Mô tả
Kỳ Lân - Unicorn

Giúp tăng tốc độ di chuyển khi cưỡi.

Máu: 255

Cấp độ yêu cầu 23

Quái Điểu - Dinorant

Giúp tăng tốc độ di chuyển khi cưỡi. Tuy nhiên, quái điểu cũng được sử dụng để bay vào bản đồ Icarus.

Tăng sát thương 15% 
Hấp thụ 10% sát thương nhận được.
Máu: 255.
Cấp độ yêu cầu 110.

 

Tiểu Quỷ - Imps

Tiểu Quỹ khi sử dụng sẽ giúp tăng sát thương của nhân vật thêm 30%. 

Máu: 255

Cấp độ yêu cầu 28

Thần Hộ Mệnh - Angels

Thần Hộ Mệnh khi sử dụng sẽ giúp hấp thụ 20% sát thương phải chịu.

Tăng +50 HP

Máu: 255

Cấp độ yêu cầu 23

Chiến Mã - Dark Horse

Thú cưỡi dùng riêng cho nhân vật Chúa Tể.
Chiến Mã được trang bị kỹ năng Động Đất và phòng thủ

Máu: 255

Cấp độ yêu cầu 220
Xem thêm: cách ép chiến mã

Quạ Tinh - Dark Raven

Thú nuôi dành riêng cho nhân vật Chúa Tể.
Quạ Tinh được trang bị nhiều kỹ năng hỗ trợ tấn công (tấn công ngẫu nhiên tự động, tấn công cùng nhân vật, tấn công mục tiêu)

Máu: 255

Yêu cầu 200 điểm lệnh
Xem thêm: cách ép quạ tinh

Sói Tinh Thường - Horn of Fenrir Red

Kỹ năng sát thương đến Set đối thủ.

Máu: 255

Cấp độ yêu cầu 300

 

Sói tinh tấn công - Horn of Fenrir Black Sát thương thêm 10%
Kỹ năng sát thương đến Set đối thủ.
Máu 255.
Cấp độ yêu cầu 300.
Sói tinh phòng thủ - Horn of Fenrir Blue Sát thương thêm 10%
Kỹ năng sát thương đến Set đối thủ.
Máu 255.
Cấp độ yêu cầu 300.
Sói tinh hoàng kim - Horn of Fenrir Gold Kỹ năng sát thương đến Set đối thủ.
Tăng 200 HP. Tăng 200 Mana.
+33 sát thương. +16 từ Wizard Dmg.
Máu 255.
Cấp độ yêu cầu 300.
Spirit of Guardian - Hấp thụ 30% lượng sát thương nhận được.
- Tăng +50 HP.
- Tăng tốc độ tấn công +10
- Cấp độ yêu cầu  23.
Demon - Tăng 40% sát thương & Wizard Dmg.
- Tăng tốc độ tấn công +10.
- Cấp độ sử dụng 28.
Rudolf

- Nhặt Zen

- Máu 255

- Cấp độ sử dụng 28.

 

Panda

- Tăng thêm 50% Kinh nghiệm có được

- Tăng khả năng phòng thủ trong +50
- Nhặt Zen tự động

Unicorn

- Tăng + 50% Zen thu được

- Tăng phòng thủ +50
- Nhặt Zen tự động

- Cấp độ yêu cầu 28

Skeleton -Tăng 20% ​​sát thương / HP / Sức mạnh Curse.
-Tăng tốc độ tấn công +10
-Tăng 30% Kinh nghiệm có được.
- Khi có Skeleton và Ring Skeleton Position làm tăng 60% kinh nghiệm có được.