Sự Kiện Trong Game

Sự Kiện Mùa Hè - Summer Event

SỰ KIỆN MÙA HÈ  

  ♦ Giới thiệu sự kiện :
 


Thời gian diễn ra sự kiện: Hàng ngày 

Thời gian xuất hiện: chỉ xuất hiện trong 5 phút. Khi có sự kiện sẽ có thông báo "Summer Event" bắt đầu trong game.

Nhiệm vụ: Đi tìm và tiêu diệt tất cả . 

 

- Địa điểm xuất hiện:

  •  Lostower ( tọa độ 200, 100)

 

- Phần thưởng:

  • Đặc biệt : Ngọc Kỹ Năng
  • Ngọc hỗn nguyên (Jewel of Chao)
  • Ngọc sáng tạo (Jewel of Creation)
  • Ngọc Ước nguyện (Jewel of Bless)
  • Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul)
  • Ngọc Sinh Mệnh (Jewel of Life)