Tin Tức

Đua TOP Open máy chủ Lorencia

Các Nhân vật trùng IP với nhau sẽ lựa chọn 1 phần thưởng  TOP cao nhất .

Các Nhân Vật trùng IP nếu có tên trong bảng xếp hạng đua TOP sẽ nhận được 1 cụm B và 1 cụm S.

 

ĐUA TOP NGÀY ĐẦU OPENBETA


Thời gian:

 • Bắt đầu từ 14h ngày 30/07 đến 00h00 ngày 31/07/2021

Nội dung:

 • 3 Nhân vật có tổng lượt reset và level cao nhất của tất cả chủng tộc trong ngày Open .
 •  
Top Phần Thưởng Số lượng Trao Giải
1 Cánh Cấp 1 Full + 11 1 Osiris
2 Cánh Cấp 1 Full + 10 1 OhMyBanana
3 Cánh Cấp 1 Full + 9 1 xmen

 

 


 

 

ĐUA TOP 3 NGÀY OPENBETA


Thời gian:
 

 • Bắt đầu từ 14h ngày 30/07 đến 00h00 ngày 02/06/2021Nội dung:
 

 • 3 Nhân vật có tổng Level cao nhất của tất cả chủng tộc trong 3 ngày.
 • Đổi giới tính được phép nhận thưởng Event này


 

 

 

Top Phần Thưởng Số lượng Trao giải
1 Hộp GM 5 OhMyBanana
2 Hộp GM 4 mgphep
3 Hộp GM 3 Clayman

 

 


 

ĐUA TOP 5 NGÀY OPENBETA


Thời gian:
 

 • Bắt đầu từ 14h ngày 30/06 đến 00h00 ngày 04/07/2021Nội dung:
 

 • 3 Nhân vật có tổng Level cao nhất của tất cả chủng tộc trong 5 ngày.
 • Đổi giới tính được phép nhận thưởng Event này


 

 

 

Top Phần Thưởng Số lượng Trao giải
1 Hộp GM 5 OhMyBanana
2 Hộp GM 4 SFantasyS
3 Hộp GM 3 SieuNhan

 

 


 

 

ĐUA TOP 7 NGÀY OPENBETA


Thời gian:
 

 • Bắt đầu từ 14h ngày 30/07 đến 00h00 ngày 06/07/2021Nội dung:
 

 • Nhân vật có tổng reset cao nhất của tất cả chủng tộc trong 7 ngày.
 • Đổi giới tính được phép nhận thưởng Event này
 • Có thể đổi Lông Vũ lấy Huy Hiệu Hoàng Tộc . 

Top Phần Thưởng Số lượng Trao Giải
1 Lông Vũ  3 OhMyBanana
2 Lông Vũ  2 SFantasyS
3 Lông Vũ  1 xmen

 

 


 

 

ĐUA TOP CHỦNG TỘC 7 NGÀY OPENBETA

Thời gian:
 

 • Bắt đầu từ 14h ngày 30/06 đến 00h00 ngày 06/07/2021Nội dung:
 

 • Nhân vật có tổng reset cao nhất của từng chủng tộc trong 7 ngày.
 • Đổi giới tính không được tính Top Chủng Tộc
 • Đạt Top có thể nhận thưởng 1 trong các set đồ sau .


 

Top Phần Thưởng Số lượng Trao Giải
1 Vũ khí cấp 7 + 9 + Luck + 2 dòng hoàn hảo tùy chọn 1  
DK Hỏa Tinh Kiếm 1 AngelXIII
DW Gậy Quỷ Vương 1 xmen
ELF Cung Thiên Vũ 1 OhMyBanana
MG Bá Vương Kiếm 1 SFantasyS
SUM Gậy Chiêm Tinh 1 HuyAnh
RF Vuốt Huyết Long 1 RFNo1
DL Lôi Phong Trượng 1 TuanHenesy

 


 

 

ĐUA TOP MASTER 7 NGÀY OPENBETA

Thời gian:
 

 • Bắt đầu từ 14h ngày 30/06 đến 00h00 ngày 06/07/2021Nội dung:
 

 • Nhân vật có tổng điểm master cao nhất trong 7 ngày.


 

Top Phần Thưởng Số lượng Trao Giải
1 Hộp GM 5 OhMyBanana
2 Hộp GM 4 xmen
3 Hộp GM 3 SieuBuff
4 Hộp GM 2 ElfBuff
5 Hộp GM 1 Touliver

 

 


 


ĐỆ NHẤT BANG 


Thời gian:
 

 • Bắt đầu từ 19h ngày 30/07 đến 00h00 ngày 06/07/2021Nội dung:
 

 • 3 Bang Hội có tổng reset cao nhất trong 7 ngày.
 • Bang Hội phải có từ 20 người trở lên mới được tính Top.
 • Phần thưởng Item phát cho Chủ Hội, sau đó tự chia lại cho Guild .
 • Phần thưởng sẽ được tăng thêm tùy theo mức độ của Server 

Top Phần Thưởng Trao Giải Ghi chú
1 500S + 500B + 500C  CAIBANG Phát cho Chủ G
2 400S + 400B + 400C  HoiTu Phát cho Chủ G
3 300S + 300B + 300C    Phát cho Chủ G