Tính Năng

Tính Năng Item Trong MU MVP

GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG 

Socket :

 

  • Tính năng Socket chỉ có trên Khiên và Vũ khí . Tối đa 5 Dòng socket và không trùng nhau

 

Dòng Vàng Harmony :

 

  • Chỉ có thể ép trên Set đồ bao gồm : Áo , Mũ , Tay , Chân , Giày .

 

Dòng Tím ( 380 ) :

 

  • Có thể Ép trên mọi Item không phân biệt cấp độ trừ cánh và trang sức .

 

Thần :

 

  • Tính năng thần có trên mọi Set đồ .
  • 2 Set Thần trang sức phù hợp với các chủng tộc sát thương và phép thuật .
  • Lưu ý :

Ngọc Thần chỉ có thể đập vào : Áo , Mũ , Tay , Chân và Giày

 

 

 

 

 

 

 

>Set đồ thần DW

Set Ring Sát Thương Vật Lý

Set hình Sát thương Phép Thuật