Hệ Thống Ép Đồ

ÉP QUÁI ĐIỂU

HƯỚNG DẪN ÉP QUÁI ĐIỂU (DINORANT)
 


 Quái Điểu►Tạo Quái Điểu (Dinorant)
 


- Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria (180,100)
- Chọn dòng "Kết hợp thông thường".


 

Nguyên liệu:

Horn of Uniria

 

 

Chaos Zen Dinorant
500,000
 
x10
x1  
 Tỷ lệ thành công cao nhất là 70%

 

CHÚ THÍCH:
- Horn of Uniria (Kỳ Lân) phải có nguyên lượng máu nếu không Chaos sẽ không chấp nhận kết hợp
- Sừng của Uniria Dropea Apartir cấp 25
Nếu thành công, Quái Điểu sẽ xuất hiện
Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.