Hệ Thống Vật Phẩm

Giáp - Set Item

GIỚI THIỆU CÁC LOẠI GIÁP TRỤ - SET ITEM
 

 
♦ Chiến Binh
 

 

Bộ Da
Leather Set

 

Bộ Đồng
Bronze Set

 

Bộ Trâu Xanh
Scale Set

 

Bộ Thiên Kim
Brass Set

 

Bộ Rồng Đỏ
Dragon Set

 

Bộ Rồng Đen
Black Dragon Set

 

Bộ Rồng Xanh
Dark Phoenix Set

 

Bộ Quyền Năng
Dragon Knight Set

 

Bộ Hắc Điểu
Ashcrow Set

 

Bộ Thần Thoại
Titan Set

 

Bộ Hoàng Long
Brave Set

 

Bộ Thiết Phiến
Plate Set

 

Bộ Thần Long
Great Dragon Set♦ Tiên Nữ
 

 

Bộ Trinh Nữ
Vine Set

 

Bộ Lụa
Silk Set

 

Bộ Thiên Thanh
Wind Set

 

Bộ Ngọc Bích
Spirit Set

 

Bộ Kim Ngân
Guardian Set

 

Bộ Giai Nhân
Divine Set

 

Bộ Thánh Nữ
Red Spirit Set

 

Bộ Thái Bình
Sylphid Ray Set

 

Bộ Thần Nữ
Iris Set

 

Bộ Anh Vũ
Faith Set

 

Bộ Thiên Vũ
Seraphim Set♦ Phù Thủy
 
 

Bộ Vải Thô
Pad Set

 

Bộ Xương
Bone Set

 

Bộ Ma Thuật
Legendary Set

 

Bộ Nhân Sư
Sphinx Set

  

Bộ Triệu Hồn
Grand Soul Set

 

Bộ Ma Vương
Dark Soul Set

 

Bộ Thần Ma
Venom Mist Set

 

Bộ Ánh Trăng
Eclipse

 

Bộ Quỷ Vương
Hades Set♦ Đấu Sĩ
 

 

Bộ Phong Vũ
Storm Crow Set

 

Bộ Lôi Phong
Thunder Hawk Set

 

Bộ Cuồng Phong
Hurricane Set

 

Bộ Hồng Long
Volcano Set

 

Bộ Hoả Thần
Valiant Set

 

Bộ Hủy Diệt
Phantom Set

 

Bộ Bóng Ma
Destroyer Set♦ Chúa Tể
 

 

Bộ Thiết Ma
Light Plate Set

 

Bộ Huyền Thuyết
Adamantine Set

 Bộ Hắc Vương
Dark Steel Set

 

Bộ Chí Tôn
Dark Master Set

 

Bộ Hoàng Kim 
Glorious Set

 

Bộ Thái Dương
Sunlight Set

 

Bộ Đế Vương
Paewang Set♦ Thuật Sĩ
 

 

Bộ Thuật Sĩ
Mistery Set

 

Bộ Hỏa Thiên
Red Wind Set

 

Bộ Ma Pháp
Ancient Set

 

Bộ Phục Ma
Black Rose Set

 

Bộ Thạch Anh
Aura Set

 

Bộ Huyết Vương
Lilium Set

 

Bộ Nữ Hoàng
Queen Set♦ Thiết Binh
 

 

Bộ Địa Long
Sacred Set

 

Bộ Bạch Hổ
Storm Hard Set

 

Bộ Quyền Lực
Piercing Set

 

Bộ Bạch Long
Soul Phoenix Set