Sự Kiện Trong Game

Binh Đoàn Thỏ Trắng - Blue Event

SỰ KIỆN BINH ĐOÀN THỎ TRẮNG (BLUE EVENT)
 

 Binh Đoàn Thỏ Trắng♦ Giới thiệu sự kiện binh đoàn thỏ trắng
 


Thời gian diễn ra sự kiện: Hàng ngày 

Thời gian xuất hiện: chỉ xuất hiện trong 5 phút. Khi có sự kiện sẽ có thông báo "Blue Event" bắt đầu trong game.

Nhiệm vụ: Đi tìm và tiêu diệt tất cả Binh Đoàn Thỏ Trắng 

 

- Địa điểm xuất hiện:

  •  Lostower ( tọa độ 200, 100)

 

- Phần thưởng:

  • Đặc biệt : Ngọc Tính Năng
  • Ngọc hỗn nguyên (Jewel of Chao)
  • Ngọc sáng tạo (Jewel of Creation)
  • Ngọc Ước nguyện (Jewel of Bless)
  • Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul)
  • Ngọc Sinh Mệnh (Jewel of Life)