Tải Game

Bạn chỉ cần tải một trong các bộ cài đặt dưới đây là đã có thể dễ dàng tham gia Lục địa Mu. Chọn link tải có tốc độ nhanh nhất phù hợp với đường truyền của bạn.

Bản Không Âm Thanh Google

Bản Không Âm Thanh MEGA