Tin Tức

Update 25/8

THÔNG TIN

 

*** Chạy lại AutoUpdate để cập nhật phiên bản mới

 

- Chỉnh sửa lại lỗi Point toàn bộ nhân vật 

 

- Giảm tỉ lệ EXP các Sub không PVP : 100% - Đi Event vẫn giữ nguyên và bằng Sub 1, 3 .

 

- Loại bỏ Event Thiên Giới ( Update lại sau )

 

- Event Dungeon 3 :

Tăng thêm Boss Erohim 5 con 

Bỏ Boss Kundun

 

- Boss Kundun bây giờ đánh có tỉ lệ rơi ra box >> Vũ Khí Rồng 

 

- Boss Selupan có tỉ lệ rơi box đồ cấp 1 : Ma Thuật , Hỏa Long .......

 

- Tăng tỉ lệ rơi đồ từ các boss lớn : Kundun , Medusa , Selupan ....

 

- Box GM có tỉ lệ rơi mảnh búa Thiên Sứ ( dùng để ép vũ khí rồng cấp 2 và set cấp 2 )

 

- Tăng độ khó của Boss lớn .

 

- DMG độc của DW + Mg đã có hiệu ứng rút độc .

 

- Hệ thống danh hiệu mới : Click vào đây để xem

 

 

 

**** 19h00 ngày mai 26/8 bảo trì máy chủ 1 phút . Các bạn có thể vào game liền để săn kundun .