Tính Năng

HỆ THỐNG DANH HIỆU 3 LỚP

HỆ THỐNG DANH HIỆU 3 LỚP

 

1 : DANH HIỆU SAO 

 

Level sao Yêu cầu Tác dụng
Level Master > 5 Tăng 1% DMG + 1% x2 DMG
★★ Level Master > 50 Tăng 2% DMG + 2% x2 DMG
★★★ Level Master > 100 Tăng 3% DMG + 3% x2 DMG
★★★★ Level Master > 150 Tăng 4% DMG + 4% x2 DMG
★★★★★ Level Master > 200 Tăng 5% DMG + 5% x2 DMG
★★★★★★ Level Master > 250 Tăng 6% DMG + 6% x2 DMG
★★★★★★★ Level Master > 300 Tăng 7% DMG + 7% x2 DMG
★★★★★★★★ Level Master > 350 Tăng 8% DMG + 8% x2 DMG
★★★★★★★★★ Level Master > 400 Tăng 9% DMG + 9% x2 DMG
★★★★★★★★★★ Level Master > 450 Tăng 10% DMG + 10% x2 DMG

 

 


2 : DANH HIỆU CHỮ 

 

 

Tên danh hiệu Yêu cầu Tác dụng
Thanh Niên Cứng TOP nạp thẻ  Trang trí
Thiên Hạ Vô Song TOP PK 1 vs 1 Trang trí
Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật

 

 

3 : DANH HIỆU VIP

 

Level VIP Yêu cầu Tác dụng
VIP Nạp thẻ > 200.000 Drop : +1% - Zen : +20% - Ép Chaos : +1%
VIP Bạc Nạp thẻ > 1.000.000 Drop : +2% - Zen : +40% - Ép Chaos : +2%
VIP Vàng Nạp thẻ > 5.000.000 Drop : +3% - Zen : +60% - Ép Chaos : +3%
VIP Bạch Kim Nạp thẻ > 10.000.000 Drop : +4% - Zen : +80% - Ép Chaos : +4%
VIP Kim Cương Nạp thẻ > 20.000.000 Drop : +5% - Zen : +100% - Ép Chaos : +5%